Zapraszamy do naszych sklepów Amazonki oraz osoby chcące kupić w ramach umowy z NFZ pieluchy anatomiczne oraz peruki. Osoby korzystające z refundowanych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych (np. pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne ,protezy piersi, peruki oraz worki stomijne) zobligowane są do dokonania niezbędnych czynności:

1. Otrzymując od lekarza pierwsze zlecenie na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy pacjent musi je potwierdzić w oddziale NFZ. Potwierdzenie można dokonać na trzy sposoby: osobiście, drogą pocztową lub przez pełnomocnika. Należy pamiętać, że zlecenie jest ważne przez 90 dni od daty wystawienia przez lekarza.

Zobacz, jak wypełnić zlecenie. Powiększ obrazek :

2. Podczas potwierdzenia pierwszego zlecenia oddział NFZ wystawia pacjentowi tzw. comiesięczną kartę zaopatrzenia, ważną na okres 12 miesięcy. Przy potwierdzeniu zlecenia pacjent bądź osoba potwierdzająca powinna mieć przygotowane dokumenty pozwalające na ewentualną weryfikację danych, które zawarte są w zleceniu (dowód osobisty, aktualne ubezpieczenie, legitymację inwalidy wojennego ? jeśli osoba takie uprawnienia posiada).

3. Każde kolejne zlecenie na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy wypisywane jest przez lekarza na karcie comiesięcznego zaopatrzenia i nie wymaga ponownego potwierdzenia przez oddział NFZ

4. Pacjent może zrealizować potwierdzone zlecenie lub zlecenie z kartą zaopatrzenia w dowolnie wybranym przez siebie punkcie, który ma podpisaną umowę o współpracy z oddziałem NFZ (punkt taki posiada odpowiednie oznaczenie). Oddział NFZ posiada listę wszystkich regionalnych punktów, które takową umowę podpisały i powinien udostępnić ją pacjentom.

Podczas realizacji środków pomocniczych pacjent zostawia świadczeniodawcy zlecenie (tak jak receptę), świadczeniodawca natomiast wypełnia kartę comiesięcznego zaopatrzenia i zwraca ją pacjentowi. Pacjent posiadający aktualny wniosek wypisany przez lekarza może skorzystać jednorazowo z zaopatrzenia na jeden, dwa lub trzy miesiące. W przypadku wykorzystania refundacji na jeden miesiąc, pacjent musi ponownie uzyskać zlecenie od lekarza na miesiąc kolejny