ZĘBY W OFERCIE:

ZEBY ANTARIS 6SZT
ZEBY MAJOR VITA
ZEBY POSTARIS 8SZT
ZĘBY AKRYLOWE DENTEX
ZĘBY GNATHOSTAR A 8 SZT
ZĘBY IVOSTAR A 6 SZT
ZĘBY MIFAM